The Apology of Robert Blair Carabuena to the MMDA

Robert Blair Carabuena's public apology to the MMDA. Was it enough?

And so, Robert Blair Carabuena, the man who some have dubbed “The Notorious P.I.G.” has finally manned up, and extended a public and personal apology to MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino, and to Mang Saturnino “Sonny” Fabros, for the traffic mauling incident that happened a week ago.

Here’s a full transcript of what he had to say.

*****

Magandang umaga po sa ating Tagapangulo ng MMDA, Kagalang-galang na Atty. Francis Tolentino; magandang umaga rin po kay Mang Saturnino “Sonny” Fabros bagama’t di ko po siya nakikita ngayon; magandang umaga po sa inyong lahat!

Ako po si Robert Blair Carabuena, na kusang pumarito sa tanggapan ng MMDA, upang personal na humingi ng tawad at paumanhin kay Ginoong Saturnino Fabros, sa kanyang mga anak, sa inyo po Kagalang-galang na Chairman – bilang kumakatawan ng MMDA sa inyong pamumuno, at sa lahat ng mga traffic enforcers ng MMDA sa nangyari noong ika-11 ng Agosto.

Di na po lingid sa karamihan ang aking ipinakitang di kagandahang-asal noong ika-11 ng Agosto.

Sa iyo Mang Sonny, at sa inyong anim na anak, ako po ay humihingi ng inyong kapatawaran.

Itong mga nakaraang mga araw mula noong ika-11 ng Agosto, marami pong mga haka-haka na ako raw po ay nagtatago at baka raw tatakas.

Gusto ko pong ipabatid sa inyong lahat na di po ako nagtago at di ko po tatakasan itong aking hinaharap ngayon. Kaya po ako nandito ngayon sa tanggapan ng MMDA at humaharap sa ating Kagalang-galang na Chairman Tolentino ay para humingi ng kapatawaran at paumanhin sa aking inasal.

Nitong nakaraang Linggo, naramdaman ko po ang galit ng publiko sa aking inasal. Simula nang lumabas ang “video” sa media at sa “social media,” minabuti ko pong manatili muna sa aming tahanan. Kinailangan kong humingi ng payo sa aking pamilya at mga kaibigan, gayon na rin sa aking mga abogado.

Napag-alaman ko rin po na si Kagalang-galang Chairman Tolentino ay naghain ng reklamo sa LTO na ang aking lisensiya sa pagmamaneho ay kanselahin. Sa usaping ito, ako po ay nakikiusap kay Chairman Tolentino na pahintulutang umusad ang proseso ng pagkansela ng aking lisensiya. At habang ang prosesong ito ay umuusad, ako po ay nakikiusap na ako po ay payagan na tuluyang makapagmaneho sa dahilan na ito ay aking kailangan sa paghahanapbuhay.

Bilang pangwakas, nais ko pong muling humingi ng tawad at paumanhin kay Mang Sonny, sa ating Tagapangulo ng MMDA Francis Tolentino, sa buong kagawaran ng MMDA, sa aking pamilya, mga kaibigan, at sa publiko. Kung mayroon man akong hihilingin sa puntong ito, ako po sana’y mabigyan ng pangalawang pagkakataon, at personal na makahingi ng paumanhin kay Mang Sonny.

Maraming salamat po.

The actual statement delivered by Robert Blair Carabuena.

*****

The English translation is as follows:

I bid good day to the Chairman of the MMDA, the Honorable Atty. Francis Tolentino, and to Mr. Saturnino “Sonny” Fabros – although I do not see him present here today. Good day to everyone.

My name is Robert Blair Carabuena, and I come here humbly to the MMDA offices to personally ask for forgiveness and understanding from Mr. Saturnino Fabros, from his children, and from you, Honorable Chairman, representing the MMDA organization through your leadership, and from all traffic enforcers of the MMDA for what transpired last August 11th.

It’s no secret to most of you that I displayed poor character and values that August 11th.

From you, Mr. Sonny, and from your six children, I respectfully ask for forgiveness.

Over the last several days since the August 11 incident, there has been plenty of speculation that I have gone into hiding, and that I plan to flee the country.

I would like you all to know that I was not in hiding, and neither will I flee from what I am facing. That’s why I am here at the MMDA offices, standing face-to-face with Chairman Tolentino – to ask for forgiveness and understanding for how I acted.

The last few weeks, I have felt the rage of the public over what I have done. Ever since the video came out both in the traditional media and in social media, I felt it best to remain sheltered at home. I needed to ask for advice from my family, from my friends, and from my own lawyers as well.

I learned as well that the Honorable Chairman Tolentino has filed a case with the LTO to revoke my driver’s license. On this point, I beseech Chairman Tolentino to withdraw his motion to have my license cancelled. And as this process is ongoing, I humbly ask for permission to continuing driving, as this will be critical to me in performing my work duties.

In conclusion, I would like to once again ask for forgiveness and understanding from Mr. Sonny, from the MMDA Chairman Francis Tolentino, from the entire MMDA, from my family, from my friends, and from the public. If there’s one thing I could ask for, it would be for a second chance, and to personally ask for the understanding from Mr. Sonny.

Thank you.

*****

We will reserve judgement for now, but what do you all think? Tell us in the comments section below if you think Robert Blair Carabuena did enough with his apology to the MMDA.

13 thoughts on “The Apology of Robert Blair Carabuena to the MMDA

 1. Hmm. My tagalog might be rusty but I don’t see anywhere in that speech what he is apologizing for. I mean I don’t think it’s enough to say you’re sorry. You have to say what it is you are apologizing for, right? I don’t feel any sincerity there at all.

  PS If I missed that point in his speech then I apologize for my comment 🙂

  1. Fair point. He apologized for what he terms “the undesirable values he displayed,” but reiterated twice that he hopes his license doesn’t get revoked.. talk about a selfish agenda.

  2. Well..your tagalog doesn’t have to be perfect. It seems he apologized so that his license won’t be revoked. So personally,I think that negates any sincerity he may have in the apology.:)

 2. Pingback: My Homepage
 3. Pingback: url
 4. Pingback: Website
 5. Pingback: Werner Leininger
 6. Pingback: advance loans
 7. Pingback: tufenkian rugs

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s